Ajantajun avulla tuotantoprosessit tehokkaiksi ja tuottavuus kasvuun

Tehdäänkö teillä usein toistuvia työvaiheita tai urakkatyötä? Ovatko työtavat vakioituja vai hoitaako jokainen työnsä omalla tavallaan? Miten työvaiheiden tehokkuutta mitataan? Perustuuko henkilöstön palkitseminen mitattuun aikatietoon vai arvailuun?

Tuottavuuden ja palkitsemisen perustaksi tarvitaan luotettavia aikatietoja tuotantoprosesseista ja työvaiheista. Työn tavoiteaikatietojen määrittely tapahtuu Ajantajun standardiaikajärjestelmällä.

Ajantajulla saavutetaan noin 30 prosentin tuottavuuden kasvu, usein enemmänkin! Tulokset näkyvät suoraan viivan alla.

5 keskeisintä syytä hankkia Ajantaju:

Arkijohtamisen ja resurssisuunnittelun helpottaminen

1

Ajankäytön hukkien poistaminen ja tuotannon virtaustehokkuus

2

Tuotteen hinnoittelu- ja kustannuslaskenta

3

Hyvästä työsuorituksesta palkitseminen

4

Tuottavuuden ja kannattavuuden parantaminen

5

Miksi standardiaikatiedot ovat tärkeitä?

Miten saada samalla työ-, materiaali-, energia- ja pääomapanoksella enemmän tai parempaa aikaan? Lähtökohtana on aikatieto ja työn tavoiteaikojen optimointi jokaisessa prosessissa ja työsuoritteessa. Kun hukka poistuu ja työmenetelmät vakioituvat, aikaa ei kulu odotteluun tai tuottamattomiin toimintoihin. Standardiaikajärjestelmän avulla manuaalinen työ nopeutuu, työtehtävän suorittaminen helpottuu ja töiden läpimenoajat lyhenevät. Pienemmillä resursseilla ja kustannuksilla sekä työtä järkevöittämällä saadaan enemmän ja parempaa laatua aikaan.

Samalla kun työn tekeminen suoraviivaistuu ja aikaa säästyy, ihmiset voivat paremmin ja tiimityö paranee. Lopulta asiakkaat hyötyvät, kun lopputuotteen laatu paranee, toimitusvarmuus lisääntyy ja tuotteen hinta säilyy kilpailukykyisenä.

Aikatietoa tarvitaan niin työnsuunnittelussa, kannustavissa palkkausjärjestelmissä, kustannus- ja toimintolaskelmissa, tarjousten hinnoittelussa kuin tehokkuuden seurannassa.

Ratkaisu tuottavuuden jatkuvaan kehittämiseen – Tutustu Ajantajun hyötyihin

Lyhemmät läpimenoajat, helpompaa palkitsemista

LEAN-opeilla työvaiheiden tehokkuuden optimointia

Ajantaju soveltuu kaikkialle, missä tarvitaan aikatietoa

Usein toistuvan työn tehoseurantaan

Ajantaju toimii työnjohtajien, tuotantopäälliköiden, tuotannon suunnittelijoiden ja tuotannosta vastaavien henkilöiden apuna työn tehostamisessa ja tuottavuuden parantamisessa. Standardiaikajärjestelmä soveltuu erityisen hyvin valmistavalle teollisuudelle, jossa tehdään usein toistuvaa työtä, kokoonpanoa ja urakkatyötä. Ratkaisusta hyötyvät myös asennus- ja huoltoliikkeet, pesulat, siivousliikkeet ja esimerkiksi jakeluyhtiöt.

Esimerkkejä käyttökohteista

  • Teollisuus, tuotantolaitokset ja tehtaat, valmistava teollisuus
  • Metalliteollisuus, muovituoteteollisuus, konepajat, kumiteollisuus, puusepänteollisuus
  • Koneiden ja kulkuneuvojen valmistajat
  • Huolto- ja asennusliikkeet
  • Pesulat, siivousliikkeet
  • Logistiikka

Vastaako Ajantaju juuri teidän yrityksenne tarpeisiin? – Ota yhteyttä asian varmistamiseksi

Asiantuntijat apuna parhaan ratkaisun valinnassa

Sopivin ja tehokkain tapa käyttää Ajantajua löytyy asiantuntijamme opastuksella ja tarpeiden kartoittamisella. Pohditaan hetki myös sitä, onko yrityksellänne omia resursseja aikatietojen ylläpitämiseen tai esimerkiksi tarvetta eri tietojärjestelmien integroimiseen.

Ajantajun myynnistä vastaavat Palkkataidon asiantuntijat:

Jukka Tiihonen

Jukka Tiihonen

yrittäjä, konsultti, DI

Jukan erityisosaamisalaa ovat palkkaus ja palkitseminen, urakka- ja palkkiopalkat, työsuhdeasiat, yhteistoiminnan kehittäminen työpaikalla sekä koulutusosaaminen – etenkin käytännön työsuhdetietojen kouluttaminen esimiehille. Jukka perusti Palkkataito Oy:n 2014 ja toimii yrityksen toimitusjohtajana.

040 821 8705

jukka.tiihonen@palkkataito.fi

Jari Laine

Jari Laine

asiantuntija

Jarin erityisosaamisalaa ovat palkka- ja palkkiojärjestelmien kehittäminen, paikallinen sopiminen sekä tuotantoprosessien ja tuottavuuden kehittämismenetelmät. Erityisesti Jari hallitsee työntutkimuksen sekä menetelmätutkimuksen.

040 687 0122

jari.laine@palkkataito.fi

Keijo Vesilahti

Keijo Vesilahti

asiantuntija

Keijo on menetelmäkehittämisen ja työntutkimuksen ammattilainen ja Lean Six Sigma Black Belt. Keijolla on pitkä kokemus käytännön kehittämistyöstä teollisuusyrityksissä.

040 687 0058

keijo.vesilahti@palkkataito.fi

Mika Vanhanen

Mika Vanhanen

asiantuntija

Mika on tuotannon johtamisen ja kehittämisen sekä turvallisuusasioiden ammattilainen. Mikalla on pitkä kokemus tuotanto-, valmistus- ja turvallisuuspäällikkönä eri kokoisissa teollisuusyrityksissä. Mika toimii myös Työturvallisuuskortti -kurssijohtajana.

0400 904 471

mika.vanhanen@palkkataito.fi

Olen kiinnostunut kuulemaan lisää Ajantajusta

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.